Home

Op deze pagina staan de bidprentjes van personen die geboren, gehuwd, gewoond en/of gestorven zijn binnen de woonplaats Rosmalen.

Bent u in het bezit van bidprentjes en/of gedachtenisprentjes, welke betrekking hebben op personen die in Rosmalen zijn geboren, zijn gestorven of hebben gewoond? Gooi deze dan niet weg, maar stel ze beschikbaar aan onze heemkundekring.

Ook andere (b.v. devotionele) prentjes zijn van harte welkom. Heemkundekring Rosmalen digitaliseert de ontvangen gegevens, zodat een ieder die dat wenst ook via deze website gebruik zal kunnen maken van een goed toegankelijk bestand, o.a. voor zijn of haar kwartierstaten c.q. stamboomonderzoek.

Contactpersoon van de 'Werkgroep Bidprentjes': Arnold de Veer, Begoniastraat 13, 5241 AT Rosmalen tel. (073) 521 75 03.